BHP, a co to jest?

3 września 2018


BHP – przepisy, które ratują życie

Każdy pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu. Wiele osób bagatelizuje jednak jego znaczenie i nie docenia roli, którą odgrywa w życiu każdego z nas. To wielki błąd. Stosowanie się do przepisów BHP niejednokrotnie ratuje zdrowie, a nawet życie pracowników – pomaga uniknąć wielu wypadków, które mogą skończyć się tragicznie. Aby być mądrym przed szkodą, a nie po niej, warto je dokładnie poznać i skrupulatnie realizować.

Wypadki w miejscu pracy – statystyki

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2016 w wypadkach w miejscu pracy poszkodowanych zostało 87 886 osób. Warto uzmysłowić sobie, że to więcej niż wynosi populacja Nowego Sącza, Jeleniej Góry, Inowrocławia czy Siedlec. Statystycznie do tego typu wypadku dochodzi co 6 minut. Większość z nich klasyfikuje się jako wypadki ze skutkiem lekkim, jednak aż 464 osoby doznały w ich wyniku ciężkich obrażeń, a 239 poniosło zgon. Co jest przyczyną tych zdarzeń? W blisko 70% przypadków niewłaściwe zachowanie pracownika w miejscu pracy (w tym 7% to samowolne zachowanie pracownika). Kolejne 5% przypadków jest związanych z niewłaściwą organizacją miejsca pracy, a blisko 8% wynika z niewłaściwego posługiwania się przez pracowników czynnikami materialnymi. Elementem, o którym często zapominamy, jest obciążenie psychiczne lub fizyczne pracownika – jak wynika ze statystyk, przyczyniło się ono do ponad 12% wypadków.

Dlaczego BHP jest ważne?

Z powyższych statystyk jasno wynika, że zdecydowanej większości wypadków w miejscu pracy można uniknąć. Gdyby przedsiębiorcy i pracownicy skrupulatnie stosowali się do zasad BHP, udałoby się uratować życie i zdrowie wielu ludzi i znacząco zmniejszyć ogólną liczbę nieszczęśliwych zdarzeń. Każdy wypadek to także olbrzymie koszty dla pracodawcy. Średnio straty wynikające z samego zwolnienia lekarskiego pracownika wynoszą 13 tysięcy złotych! Oczywiście na tym konsekwencje się nie kończą – za uchybienia przepisów BHP grozi również odpowiedzialność karna. Surowe sankcje nie muszą być związane z samym wypadkiem – mogą je również nałożyć inspektorzy w czasie przeprowadzania kontroli.

BHP a pracodawca

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko zabezpiecza nas przed możliwością wystąpienia wielu wypadków i chroni przed możliwymi konsekwencjami. Stosowanie się do nich wpłynie również pozytywnie na wydajność pracy: obowiązki będą wykonywane szybciej i lepiej, bez narażania personelu na niebezpieczeństwo. Ważnym działem BHP jest także ochrona przeciwpożarowa, która może ustrzec przed olbrzymimi stratami materialnymi. To dlatego tak ważną rzeczą w każdym zakładzie pracy jest przeprowadzanie wyczerpujących i profesjonalnych szkoleń BHP. Nie należy bagatelizować tego obowiązku, nawet jeśli charakter pracy (np. praca biurowa), pozornie nie wiąże się z wielkim ryzykiem. Wypadki zdarzają się każdego dnia. Statystyki jasno pokazują, że nie są wyłącznie kwestią abstrakcyjną. Innym, często pomijanym aspektem, jest kurs pierwszej pomocy, który wchodzi w skład szkolenia BHP. Zdobyte podczas niego wiadomości mogą realnie ratować życie – nie tylko w miejscu pracy, ale również w codziennych sytuacjach, a to wpływa na bezpieczeństwo każdego z nas.

BHP – realne osiągnięcia

Warto przyjrzeć się również efektom wdrażania i realizacji przepisów BHP. Zanim zaczęto zwracać większą uwagę na ten element pracy, statystyki prezentowały się znacznie gorzej. W stosunku do początku wieku liczba wypadków rocznie zmalała o niecałe 8 tysięcy. Co najważniejsze – zginęło niemal o 2/3 mniej osób. W 2000 roku w wyniku wypadków w miejscu pracy życie straciło aż 594 pracowników! Od kilku lat wyniki utrzymują się na podobnym poziomie. To od każdego z nas zależy, czy sytuacja ulegnie poprawie – kluczem jest sumienne przestrzeganie przepisów BHP.

Nasi producenci

obuwie

rękawice

obuwie

wkładki do butów